Even geduld

Liana Liana Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout Kleding Accessoires Schoenen Cadeaubon Feestkleding

Privacy

1 PRIVACY:

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, LIANAS BV, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via mail naar lianaskids@gmail.com gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Hiertoe kan U zich steeds richten tot LIANAS BV via mail naar lianaskids@gmail.com

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, LIANAS BV heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

LIANAS BV houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. De behandeling van persoonsgegevens door LIANAS BV wordt verder toegelicht onderstaand.

 

Gebruik policy sinds 9 November 2020

Wij hechten bijzonder veel belang aan de privacy van de gebruikers en behandelen persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het Privacybeleid is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u hebt met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens.

Op deze pagina bieden wij u een vereenvoudigde versie van ons privacybeleid in de vorm van vragen en antwoorden. Indien u een uitgebreide versie wilt lezen, gelieve dan te mailen naar lianaskids@gmail.com

 

1.1: WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Lianas BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hieronder kan u alle relevante gegevens terugvinden:

Lianas BV

Herentalsebaan 232

2160 Wommelgem

MAIL: Lianaskids@gmail.com

TEL: 03 288 06 61

BTW: BE0737981344

 

1.2: WELKE GEGEVENS WORDEN ER DOOR ONS VERZAMELD

 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om verschillende redenen (cfr. punt 3). Het gaat meer bepaald om de volgende gegevens:


 

1.3: WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

 

Wij verzamelen uw gegevens voornamelijk om uw Try Out-Fit reservering te verwerken, onze service te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren. Ten slotte stellen uw gegevens ons ook in staat uw navigatie op onze site te verbeteren en te vergemakkelijken.

 

 

 

1.4: OP WELKE MANIER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

 

Het merendeel van uw gegevens wordt aan ons meegedeeld door uw actieve interventie. Dit is het geval wanneer u ons uw persoonsgegevens bezorgt om een

reservering te plaatsen. Andere gegevens, zoals de datum en tijd van uw toegang tot onze site, de pagina’s die u hebt bekeken of uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld, via geraadpleegde servers en “cookies” die op onze site worden geplaatst. Voor meer informatie over wat een cookie is, hoe nuttig het is en de exacte gegevens die het verzamelt, kan u ons cookiebeleid lezen.

 

1.5: WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD

 

We hechten zeer veel belang aan de bescherming van de privacy van onze gebruikers/klanten. We handhaven een strikt privacybeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens voorkomen.

 

1.6: HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD

 

We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 3). Zodra dit doel is bereikt, verwijderen we ze.

 

1.7: WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE OEFENT U DEZE UIT

 

U kunt op elk moment verzoeken om het gebruik te corrigeren, verwijderen, controleren, overdragen, toegang te verlenen, zich te verzetten tegen het gebruik en de beperking van uw gegevens te vragen. Hiervoor stuurt u ons gewoon een e-mail op het volgende adres: lianaskids@gmail.com. We zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is.

 

1.8: WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS

 

Onze medewerkers en gegevensverwerkers. Ze hebben er alleen toegang toe voor zover noodzakelijk voor het bereiken van het doel van de verwerking. Elk van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht.

 

 

 

1.9: WORDEN UW GEGEVENS GETRANSFEREERD NAAR HET BUITENLAND

 

Wij geven uw gegevens alleen door aan een niet-EU-land als het een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan wat u in het land waar u woont, kunt vinden.

 

 

1.10: HOE KAN U RECLAME VAN ONS ONTVANGEN

 

We gebruiken uw e-mailadres alleen om u artikelen en producten aan te bieden die vergelijkbaar zijn met degene die u al hebt besteld.

Met uw toestemming zullen wij u inschrijven voor onze nieuwsbrief en u andere artikelen aanbieden die u mogelijk interesseren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden en uw toestemming voor dergelijke communicatie intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: lianaskids@gmail.com

 

1.11: WAT IS ONS BELEID INZAKE GEGEVENS OVER MINDERJARIGEN

 

Onze site en communicatie zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Als u hoort dat uw minderjarige kind ons uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via lianaskids@gmail.com

 

1.12: WAT GEBEURT ER ALS DIT PRIVACYBELEID GEWIJZIGD WORDT

Als we dit charter zouden moeten wijzigen, zal u op de hoogte worden gebracht via onze website.

 

1.13: WAT IN GEVAL VAN EEN GESCHIL

Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing.

 

2 GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Voor meer gedetailleerde info over het gebruik van cookies kan u opvragen via lianaskids@gmail.com

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

3 AANTASTING GELDIGHEID – NIET VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door LIANAS BV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

4 WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van LIANAS BV. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

5 TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Gemeentestraat 372560 Nijlenlianaskids@gmail.comLiana's+32 3 288 06 61 Retourdocument