Even geduld

Liana Liana Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout Kleding Accessoires Schoenen Cadeaubon Feestkleding

Disclaimer

1: gegevens verkoper

Lianas BV

Gemeentestraat 37

2560 Nijlen

MAIL: Lianaskids@gmail.com

TEL: 03 288 06 61

BTW: BE0737981344

2: Voorwaarden & toepasselijkheid

2.1 Al onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).

2.2 Wij leveren enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

2.3 Om een bestelling te kunnen plaatsen moet minimaal 18 jaar oud zijn. Indien dit niet het geval is, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Indien we merken dat dit niet is gebeurt volgens volgende voorwaarden kunnen wij uw bestelling weigeren.

2.4 Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de webshop.

2.5. Als naast deze algemene voorwaarden op bepaalde producten aanvullend ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

3: het AANBOD EN JOUW BESTELLING

 

3.1 Als een aanbod slechts een bepaalde geldigheidsduur heeft en/of speciale bepaalde voorwaarden zullen wij dit uitdrukkelijk vermelden in ons aanbod.

3.2 We trachten altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk te beschrijven wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Indien dit volgens de koper niet het geval is mag u steeds ons contacteren voor bijkomende vragen. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

3.3 Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Als de uitgever van je kaart om een of andere reden weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

3.4 Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje, en volgt u de verdere stappen voor af te rekenen. Nadien krijg je dan van ons een e-mail met de bevestiging van je bestelling, met daarin nogmaals een kopie van onze verkoopsvoorwaarden.

4: HERROEPINGSRECHT

4.1 Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende maximaal 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en met opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf) of terugbezorgen in onze winkel.

4.2 Als je je bestelling per post retourneert dan betalen we je binnen de 30 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben. En dit aan de volledige aankoopprijs van het geretourneerde artikel op het bankrekeningnummer dat u invult op ons retourformulier.

4.3 Indien u graag het artikel retourneert in onze winkel gelieve ons voorafgaand een seintje te geven op ons algemeen nummer of via mail. 

4.4 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor de rekening van de koper.


4.5 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben ontvangen en volledig gecontroleerd hebben. De controle zal ten laatste 48u plaatsvinden na ontvangst van de goederen. De terugbetaling zal gebeuren maximaal 30 dagen na ontvangst van de goederen. 

4.6 Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt moet dit, indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdend met onze instructies hieronder. Als de door ons geleverde goederen een beveiliging of verzegeling dragen en deze is beschadigd of verwijderd, nemen wij de goederen niet terug.

4.7 In elk geval nemen wij geen goederen terug:

4.8 Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je het retour formulier invullen en dit opsturen naar lianaskids@gmail.com, na ontvangst van dit retourformulier krijgt u een bevestiging van ons per mail en mag u de goederen samen met het retourformulier terugsturen.

5: DE PRIJS

5.1 Als we kortingen of prijsverminderingen hanteren, veranderen onze prijzen tijdens de periode van ons aanbod niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

5.2 Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.

5.3 We rekenen bovenop de prijs van uw bestelling verzendkosten aan van 7,50 euro voor bestellingen onder de 75,00 euro. Als er moet worden aangeleverd in Nederland, dan berekenen volgens andere tarieven.

5.4 Bij afgeprijsde artikelen of tijdens solden wordt steeds een verzendkost van €7,50 aangerekend, ongeacht of u het bedrag van €75 overschrijdt.

6: BETALING en terugbetaling

6.1 Wij kunnen enkel betalingen via de betaalmodules op onze website aanvaarden. We aanvaarden alle betaalmiddelen die aangeboden worden door onze payment provider

(Visa, MasterCard,Maestro, Bancontact).

6.2 Terugbetaling gebeurt enkel door overschrijving op het bankrekeningnummer dat ons wordt aangeleverd door de koper.

6.3 Cadeaubonnen worden in geen geval geretourneerd noch terugbetaald.

7: CONFORMITEIT EN GARANTIE

7.1 Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdend met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

7.2 Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimum garantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed die al bij de levering aanwezig waren, tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. U kan enkel aanspraak maken op deze garantie indien het originele etiket of verzegeling nog aanwezig is.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 2 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 2 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

8: verzending EN UITVOERING

8.1 Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

8.2 Wanneer een artikel in stock is en besteld wordt voor 12u00 op werkdagen, wordt het in principe verzonden binnen 48 uur na de plaatsing van uw bestelling. Afwijkende leveringstermijnen worden u voorafgaand aan uw bestelling meegedeeld.

8.3 Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene verzendtermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

8.4 Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport. De koper dient ervoor te zorgen dat de goederen correct worden verpakt zodat deze zonder schade aankomen bij de verkoper.

8.5 Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 7 dagen melden via lianaskids@gmail.com en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen

9: NAUWKEURIGHEID FOTO’S

9.1 Wij hebben geen professionele fotostudio om foto’s te maken van alle producten, toch trachten wij de best mogelijke voorstelling te maken van onze producten. De kleur/pasvorm die op het scherm van jouw computer getoond wordt, kan echter verschillen vertonen met de werkelijke kleur/pasvorm van het artikel. Wij doen er echter alles aan om onze producten zo goed mogelijk in beeld te brengen zodat jij als klant voldoende en correcte informatie krijgt.

10: OVERMACHT

10.1 In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

10.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

11: INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1 Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

11.2 Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

12: CADEAUBONNEN

12.1 Cadeaubonnen kunnen online aangekocht worden en enkel worden gebruikt in onze winkel.

12.2 Onze cadeaubonnen blijven 1 jaar geldig vanaf de datum van aankoop.         

12.3 Cadeaubonnen worden niet geretourneerd.

Liana’s kidsfashion is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van cadeaubonnen.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden wanneer een cadeaubon door derden onrechtmatig gebruikt wordt. Indien een cadeaubon slechts voor een gedeelte wordt opgebruikt kan de klant het resterende bedrag onder dezelfde voorwaarden opgebruiken. Cadeaubonnen zijn strikt persoonlijk en kunnen slechts éénmaal worden gebruikt daarna vervalt de cadeaubon.

13: KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

13.1 We gaan natuurlijk steeds voor 100% tevredenheid bij onze klanten. Echter indien er een klacht zou zijn mag de koper dit steeds melden via lianaskids@gmail.com we trachten dit te behandelen binnen de 7 kalenderdagen tenzij onze winkel gesloten zou zijn voor jaarlijkse vakantie.

13.2 Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgische Wetboek van Economisch recht.

 

Gemeentestraat 372560 Nijlenlianaskids@gmail.comLiana's+32 3 288 06 61 Retourdocument